Koppelen met Scrada

Met Scrada hou je jouw dagontvangsten en kasboek digitaal bij conform de wetgeving. Dankzij de koppeling met MYBREEX verzamel je alle documenten en omzetcijfers in één centraal platform. Dagontvangsten, banksaldo’s en kassaldo’s worden automatisch gesynchroniseerd met MYBREEX. Alle betalingen van facturen via kas zijn ook hierin zichtbaar, waardoor je ook snel alle openstaande facturen kan bekijken. Alle documenten kunnen eenvoudig naar jouw boekhouder verstuurd worden, waardoor zowel jij als je accountant heel wat tijd besparen. 

Activeer deze koppeling

Download de Scrada applicatie en maak een account aan. Ben je een ondernemer, klik dan hier. Ben je een accountant, klik dan hier. Let op: Je moet per boek instellen of het doorgestuurd moet worden naar MYBREEX. 

Selecteer vervolgens Dagontvangsten of Kasboeken

Klik rechts onderaan bij het tandwiel op Instellingen.

Klik op Dagboek of Kasboek

Ga naar Facturen doorsturen of CODA doorsturen en klik op het potlood naast Worden niet verstuurd naar MYBREEX.

Klik op Koppel met MYBREEX

Log in bij MYBREEX. 

Selecteer je bedrijf en klik op GOEDKEUREN

Na de goedkeuring krijg je een melding dat je bedrijf gekoppeld is aan Scrada en mag je het scherm sluiten. 

Vink Aangemaakte facturen versturen naar MYBREEX of Aangemaakte CODA versturen naar MYBREEX aan en klik rechts bovenaan op Bewaren

Dagontvangsten

Dagontvangsten worden naar MYBREEX gestuurd als verkoopfacturen. Deze facturen worden automatisch op betaald gezet. Het nummer ervan begint telkens met SCRADA-DR-, gevolgd door het factuurnummer. Indien in Scrada Factuur code klant is ingevuld, wordt er door Scrada gezocht of er een klant gevonden kan worden met dezelfde code. Als er geen Factuur code klant is ingevuld, maar wel een Factuur naam klant, dan wordt er gezocht naar een klant met dezelfde naam. Als de klant niet bestaat wordt er een nieuwe klant aangemaakt in MYBREEX door Scrada.  

Kasboek

Het kassaldo wordt getoond in het dashboard van MYBREEX na het doorsturen van de eerste kastransacties door Scrada. Bepaalde betalingstransacties kunnen in MYBREEX automatisch op verwerkt gezet worden. Voor elk type kastransactie wordt er door Scrada een aparte code gebruikt. Volgende zaken kunnen op verwerkt gezet worden: dagontvangsten (DR/DRIN/), betaling dagontvangsten (DR/DRPM/), bank naar kas (CB/BACA/), kas naar bank (CB/CABA/), opname privé (CB/PRTA/) en betaling privé (CB/PRDE). Om dit te doen moet je onderstaande stappen voltooien:

Ga in MYBREEX naar Instellingen, klik op Algemeen en vervolgens op Toon geavanceerd.

Ga naar Betalingscontrole en vul in het veld Betaling automatisch verwerken door sleutel de codes in van de kastransacties, gescheiden door een komma. Voorbeeld:
DR/DRIN/,DR/DRPM/,CB/BACA/,CB/CABA/,CB/PRTA/,CB/PRDE/