Koppelen met Peppol

Peppol staat voor Pan-European Public Procurement On-Line, en is een beveiligd netwerk waarover bestanden, zoals bijvoorbeeld een e-factuur in UBL-formaat, verstuurd moeten worden volgens een bepaald EDI-protocol (een protocol voor elektronische gegevensuitwisseling, voor Peppol is dat AS2 of AS4). Peppol werd medegefinancierd door de Europese Commissie en 18 overheidsinstanties, om het purchase-to-pay-proces tussen overheidsinstanties en leveranciers te vereenvoudigen. Meer en meer landen verplichten het gebruik van het Peppol-netwerk voor het versturen van e-facturen. In België is bij het factureren aan Vlaamse overheidsinstanties Peppol al sinds 2017 de norm. In Italië is het versturen van e-facturen via Peppol zelfs als verplicht voor B2B-facturatie. Belgische overheidsinstanties ontvangen hun UBL-bestanden via Mercurius, in Frankrijk gebruiken ze Chorus. Beide systemen hebben net als MYBREEX hun eigen access point tot het Peppol-netwerk. 

Activeer deze koppeling

Klik in het submenu onder Instellingen op Integraties. Daar vind je een overzicht van alle mogelijke integraties, waaronder die met Peppol. Klik op de knop ‘Beschikbaar’ om verder te gaan. 

Klik op Activeer. Dit activeert de koppeling tussen jouw bedrijf en Peppol (Pan European Public Procurement OnLine) waarmee jouw facturen kunnen worden uitgewisseld met elke handelspartner die ook bij Peppol is geregistreerd. 

Het Peppol-netwerk wordt niet alleen gebruikt om e-facturen over te versturen, ook andere financiële documenten zoals aanbestedingen kunnen over het netwerk verstuurd worden. Aangezien MYBREEX zijn eigen access point heeft kun je ook van onze Peppol-API gebruik maken om andere documenten te versturen, maar evengoed om documenten te versturen vanuit je eigen ERP.