Koppelen met bol.com

Deze koppeling van webwinkel.nl zorgt ervoor dat bestellingen in je webwinkel automatisch worden omgezet in digitale facturen in MYBREEX zodat je ze eenvoudig kunt delen met de boekhouding. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten, dubbele data-invoer en resulteert in een betrouwbare boekhouding. 

Activeer deze koppeling

Klik in het submenu onder Instellingen op Integraties. Daar vind je een overzicht van alle mogelijke integraties, waaronder die met Bol.com. Klik op de knop ‘Beschikbaar’ om verder te gaan. 

Klik op Verbinden. Eenmaal actief zet deze koppeling automatisch alle facturen uit je webshop om in digitale facturen in MYBREEX. Om de koppeling stop te zetten stuur je een e-mail naar webcare@webwinkelfacturen.nl met de vermelding van de licentiesleutel.