Volgorde import facturen

Welke volgorde wordt gekozen bij import in boekhoudpakket? 

Een vaak voorkomende vraag is dat de UBL-bestanden in MyBREEX niet in volgorde van factuurdatum staan, maar in volgorde van creatiedatum in MyBREEX (default). De meeste boekhoudpakketten importeren UBL-bestanden volgens bestandsnaam. Beide opties zijn mogelijk.

Ik wens te importeren op basis van creatiedatum in MyBREEX (aangeraden)  

MyBREEX zorgt ervoor dat de volgorde van de bestandsnamen overeenkomt met de creatiedatum in MyBREEX. Deze manier van exporteren staat standaard aan. Dit is beschikbaar in de export via Mail of BillSync. 

Ik wens te importeren op basis van factuurdatum

Mocht u echter de bestandsnamen volgens factuurdatum gesorteerd willen zien, dan kan u dit gewoon in MyBREEX configureren. Dit is beschikbaar voor ondernemers die gekoppeld zijn aan een boekhouder-/accountant-adminprofiel en die gebruikmaken van BillSync.

Hoe activeren? 

– Log in als admin bij uw boekhouder/accountantprofiel.
– Selecteer de klant waarvoor u deze wijziging wenst te veranderen in het menu ‘Dossiers’.
– De klant wordt nu actief in het linkermenu. Kies in het menu onder de klant het item ‘Integraties’.
– Klik op deze pagina op ‘BillSync’.
– Vink de optie ‘Sorteer volgens factuurdatum’ aan.
– Klik op ‘Opslaan’.

hc_m_kP7mWM3J8wmhhdjx9HxriuF84EcS61

Bij de eerstvolgende export wordt de factuurdatum mee opgenomen in de bestandsnamen, waardoor u deze kunt sorteren bij importeren. 

Proficiat! U exporteert nu de UBL-bestanden op basis van factuurdatum.