Facturen betalen

Facturen betalen? Overtypen is niet nodig!

Betalingsbestanden verkleinen de kans op fouten die bij manuele ingave kunnen optreden en ze besparen ondernemers veel tijd!

Betaalt u regelmatig verschillende leveranciers via uw zakelijke rekening? Met de Europese verzamelbetaling van MyBREEX bespaart u tijd. U regelt alles in één opdracht via internetbankieren. Handig!

Met een elektronische overschrijving hebt u snel het bewijs dat uw betaling veilig is uitgevoerd. Handig voor al uw betalingen. Geselecteerde aankoopfacturen kunnen worden betaald a.d.h.v. één verzamelbetaling (betalingsbestand). Overtypen is dus niet nodig, handig!

1. Indien u één of meerdere aankoopfacturen selecteert en klikt op de oranje knop ‘Betalen’, krijgt u een overzicht van de betalingen.
2. Het betaalbestand kunt u downloaden door op de oranje knop ‘Betalen’ te drukken.
3. Het betaalbestand kunt u aanbieden aan uw HomeBanking.
 4. Log in bij uw HomeBanking en laad het bestand op dat u zojuist heeft geëxporteerd.

Zodra het bestand is opgeladen zal de bank u, ter controle, een overzicht geven van de transacties. Na bevestiging zullen de betalingen door de bank worden uitgevoerd of worden ingepland.

Let op! Iedere bank werkt anders. Mocht u twijfelen, raden we u aan om contact op te nemen met uw bank.

Welk formaat heeft dit bestand?

De SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area – Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied) worden op een eenvormige manier gebruikt in meer dan 30 landen voor betalingen in euro. Ze maken het mogelijk om betalingen in die landen vlotter en doeltreffender te laten verlopen. (meer info op http://www.sepabelgium.be/ & https://www.febelfin.be/sites/default/files/Payments/Standard -XML-SDD-Initiation-%20v2c-NL.pdf)

Mijn bank vraagt meer informatie?

MyBREEX genereert een XML-bericht voor overschrijvingsopdrachten, namelijk het Customer credit Transfer Initiation UNIFI (ISO 20022). Pain.001.001.03

Hoe importeer ik een betaalbestand?

De meeste banken ondersteunen SEPA-import in hun professionele diensten. Iedere bank is uniek, daarom raden we je aan om raad te vragen aan uw bankier en te vragen hoe u SEPA-betalingsopdrachten kunt importeren in uw HomeBanking?

Gelieve rekening te houden met volgende puntjes na het aanmaken van het betalingsbestand:

1. Na het downloaden dient u de bestanden meteen te uploaden naar uw bank. Indien u een dag wacht, zal uw bank het bestand mogelijk weigeren.
2. De status ‘Betaald van de facturen wordt niet aangepast na het genereren van het betalingsbestand. Dit gebeurt pas automatisch nadat de transacties zichtbaar zijn op het scherm ‘Betalingen’.
3. Het betalingsbestand zal enkel werken vanuit uw rekening.
4. Het te betalen bedrag houdt rekening met het totaal van de factuur minus de gekoppelde creditnota’s. Er wordt geen rekening gehouden met eventueel reeds betaalde bedragen.
5. Controleer of de betalingsreferentie correct is.
 6. Sommige banken rekenen een extra kost aan per uitvoerdatum. Indien dit het geval is, kan het voordeliger zijn alle kosten op dezelfde dag te laten betalen.

hc_m_GY3kInRe1VEyv3U27CUqqWFkoLVsKc

Wenst u via CSV uw banktransacties te importeren?

Open het CSV-bestand in Excel en kopieer de banktransacties in de tabel in het voorbeeld. Wijzig de structuur van de tabel niet. Nadien kunt u het CSV-bestand opladen via de CODA-knop in het menu ‘Bank’.

Hoe importeren?

1) Download het CSV-bestand van uw bank en open het in Excel.
2) Download het voorbeeld CSV-bestand van de website van MyBREEX en open het in Excel.
3) Wijzig de structuur van de tabel in het voorbeeld CSV-bestand van MyBREEX niet, maar vervolledig de rijen met de gegevens van het CSV-bestand van uw bank.
 4) Wanneer alle transacties uit het CSV-bestand van uw bank zijn gekopieerd in het CSV-bestand van MyBREEX, kunt u deze importeren via ‘Bank’ > ‘Coda’.

(*) Iedere bank is zelf verantwoordelijk voor hun eigen dienstverlening, indien bovenstaande informatie niet in lijn ligt met de werkelijkheid. Corrigeer ons op info@breex.be.