Codabox Automatische betaalcontrole

Wij controleren automatisch of uw facturen (aankoop en verkoop) correct betaald zijn. 

Met de automatische betalingscontrole wint u veel tijd! Een populaire vraag bij de MyBREEX-klantendienst gaat over de mogelijkheid om automatisch uw CODA-bestanden te importeren zonder manuele handelingen.

MyBREEX controleert voor u of uw facturen betaald zijn. U hoeft dus niet langer manueel uw bankrekeningen te controleren en alle onbetaalde facturen te overlopen. U hoeft de verrichtingen niet meer te controleren op basis van uw papieren afschriften. Met het gecodeerde rekeningafschrift kunt u uw ontvangsten en uitgaven volautomatisch in MyBREEX verwerken. 

Wat is CODA? 

Een CODA of gecodeerd rekeninguittreksel is een elektronisch bestand met daarin de gegevens vermeld op uw rekeninguittreksels en de bijlagen daarbij. Iedere beweging op uw rekening wordt op gestructureerde wijze geïdentificeerd aan de hand van een eigen code, waardoor MyBREEX die beweging ondubbelzinnig kan herkennen en gebruiken om automatische betalingscontrole aan te bieden. 

Voordelen?

✔ Verhoogt effectiviteit, productiviteit en gebruikerservaring
✔ Verhoogde veiligheid: één beveiligde koppeling met uw bank(en) via CodaBox
✔ Voldoen aan wet- en regelgeving
✔ Altijd en overal beschikbaar
✔ Het dashboard toont u het beschikbare bedrag op uw zichtrekening(en) en de historiek
van uw zichtrekeningen.
✔ Klik op ‘Bank’ en alle banktransacties zijn automatisch beschikbaar en doorzoekbaar.
✔ Facturen worden automatisch op betaald geplaatst en ontvangen een stempel.

Hoe betalingscontrole automatiseren via CodaBox? 

1. Klik op het menu ‘Bank’.
2. Open het submenu ‘Automatiseer’.
3. Klik op de knop ‘Token aanvragen’.
4. Indien uw ondernemingsnummer en bankrekeningnummer(s) gekend zijn bij CodaBox zult u een mail ontvangen met een geheime code.
5. Kopieer de geheime code uit de mail die u ontvangen hebt van CodaBox in het tekstveld in MyBREEX.
6. Accepteer de algemene voorwaarden.
7. Indien de geheime code geaccepteerd wordt door Codabox is de koppeling actief.
8. Zodra er CODA-bestanden beschikbaar zijn, worden deze weergegeven in het menu ‘Bank’.
9. Iedere transactie wordt door MyBREEX gekoppeld aan de juiste factuur indien het systeem 100% zeker is van een relatie. 

Super! Uw banktransacties komen nu automatisch in MyBREEX zonder manuele acties!

 

hc_m_8JmMiAtowygtOaaGLA5pkdgHzpzpDN

In het overzicht van de bank komen alle verrichtingen van de gekoppelde rekeningen. MyBREEX koppelt automatisch de juiste factuur aan de transactie aan de hand van de gestructureerde mededeling, berichten, naam, referentie en/of het bedrag. Banktransacties worden automatisch gekoppeld aan de facturen, tenzij er geen match gevonden is door ons systeem. 

hc_m_v75VBHrucwZ0H39E6BvwbhfrgS2OCT