6% btw-attest instellen

Wenst u automatisch het document “6% btw-attest” toe te voegen bij uw factuur, dan kunt u via ‘Instellingen > Huisstijl’ de broncode hieronder toevoegen.

<div style=”page-break-after: always”><span style=”display: none;”> </span></div>

<style type=”text/css”>@import url(‘https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato’);

</style>

<h1 style=”text-align: center;line-height:30px;font-family: ‘Lato’;font-size:24px”><br />

<span style=”color:#696969;”>6% btw-tarief voor renovatiewerken aan<br />

woningen ouder dan 10 jaar<br />

<br />

ATTEST</span></h1>

 

<p style=”text-align: justify;font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;line-height:18px;”>Toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% op werken in onroerende staat aan privéwoningen krachtens de bepalingen van de rubrieken XXXI en XXXVIII van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.</p>

 

<p style=”line-height:25px;font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;”>Ondergetekende $Customer.ContactFullName

lt;br /> wonende te $Customer.StreetAndNumber$, $Customer.ZipCode$ $Customer.City

lt;br /> verklaart dat het gebouw gelegen te  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..</p> <p style=”font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;line-height:18px;”>waarvan hij/zij<sup>1</sup>:</p> <ul style=”line-height:20px;font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;”> <li>eigenaar</li> <li>huurder</li> <li>vruchtgebruiker</li> </ul> <p style=”font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;line-height:18px;”>is, effectief in gebruik is sedert ten minste 10 jaar<sup>1</sup> vóór het eerste tijdstip van de verschuldigdheid van de btw op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig de<sup>2</sup></p> <ul style=”line-height:20px;font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;”> <li>aannemingsovereenkomst</li> <li>bestelbon</li> <li>offerte</li> </ul> <p style=”font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;line-height:18px;”>die werd ondertekend op $Order.OrderDate$ en na de uitvoering van de vermelde werken effectief en<sup>2</sup></p> <ul style=”line-height:20px;font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;”> <li>uitsluitend</li> <li>hoofdzakelijk</li> </ul> <p style=”font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;line-height:18px;”>gebruikt zal worden als privéwoning.</p>  <br /> <br />   <p style=”line-height:25px;font-family: ‘Lato’;font-size: 12px;”>Opgemaakt te    $Customer.City

lt;br /> Datum                       …………………………………………………………………<br /> Handtekening    …………………………………………………………………</p>  <br />   <div style=”text-align: center;”><span style=”font-size:14px;font-family: ‘Lato’;line-height:18px;”><strong><span style=”color:#333333;”>TERUG TE ZENDEN NAAR DE AANNEMER DIE DE WERKEN HEEFT UITGEVOERD</span></strong></span></div>   <p style=”font-family: ‘Lato’;line-height:18px;”>____________________________________<br /> <span style=”font-size:9px;”><sup>1 </sup>Voor  de  levering met  plaatsing  van  verwarmingsketels  in  appartementsgebouwen  of  liftinstallaties  is  een ingebruikname van ten minste 15 jaar vereist om de materialen te kunnen factureren tegen 6%.<br /> <sup>2 </sup>Schrappen wat niet past</span></p>